PEKUTECH 2019-07-26T10:09:10+00:00

Fa més de 25 anys que Pekutech està especialitzada en el desenvolupament i producció de màquines d’entalcat per a cables i les indústries del plàstic i del cautxú. L’experiència obtinguda amb les més de 500 màquines subministrades a tot el món i l’estreta relació amb els seus clients posicionen a Pekutech com a un dels fabricants líders en el sector.

Pekutech és una empresa basada a Buchholz, al nord d’Alemanya, amb una xarxa de representants a Europa, Amèrica, Austràlia i Àfrica.

La funció principal dels seus equips és l’entalcat uniforme de la superfície del producte, sigui continu de secció circular o plana, o discontinu, evitant que l’excés de talc surti de la màquina i contamini l’entorn d’aquesta. En funció de l’ample de l’equip, Pekutech ofereix quatre tipus d’entalcat.

Per a més informació no dubti en contactar-nos o visitar www.pekutech.de

Entalcat per a cables

Entalcat de modelats de cautxú

Entalcat de làmina calandrada

Entalcat de perfils

REPRESENTADES.